Farnost Františkovy Lázně - Město

 

Římskokatolická farnost
Františkovy Lázně

 

Farnost Františkovy Lázně - Venkov

Římskokatolická farnost
Františkovy Lázně - venkov

 

 

Rekonstrukce varhan


První oprava a ladění varhan 15. března byly nezbytné ještě před slavnostním otevřením obnoveného kostela 20.03.2005. Vlivem velkých výkyvů teplot a vlhkosti vzduchu během malování došlo totiž k jejich rozladění. Naše varhanice, slečna Irišková, pomáhala varhanáři p. Válovi po celý den.
Druhá etapa oprav, čištění a ladění varhan proběhla ve dnech 6. až 8. června 2005. Při této opravě asistoval panu varhanáři Válovi náš pan varhaník Gregor.
Třetí etapa oprav, čištění a ladění varhan proběhne v polovině měsíce září 2005. Při této příležitosti bude opravena jedna zbývající mechanická závada, vyčištěny a naladěny pedálové píšťaly a postříbřeny prospektové píšťaly.
 
 

Slečna Irišková

Rozebrané varhany

Varhanář s

varhaníkem
     

Pohled z lodi

 

Varhanář p. Vála

Práce na píšťalách

Pohled do útrob

nástroje