Farnost Františkovy Lázně - Město

 

Římskokatolická farnost
Františkovy Lázně

 

Farnost Františkovy Lázně - Venkov

Římskokatolická farnost
Františkovy Lázně - venkov

 

 

Chci se dát pokřtít

Křest dospělého, stejně jako křest dítěte, působí v duši člověka velké změny. Bůh nás přijímá za své dítě, začleňuje nás do rodiny svých dětí – do své Církve, odpouští nám všechny hříchy, do nového života nás vybavuje svými dary, pomocí nichž můžeme pak dostát povinnostem, které jako jeho děti také máme, nesmazatelné znamení Kristovy pečeti nás Bohu zasvětí navždy. Když se křtí dítě, tak rozhodnutí za tento krok na sebe berou rodiče a kmotr, ale když je křtěn dospělý, nebo dospívající člověk, tak ten je již sám schopen nést odpovědnost za svůj život. Proto je příprava dospělého mnohem důkladnější.

Dospělý člověk, na rozdíl od dítěte, které nemá ještě plné užívání rozumu, má povinnost a právo se před každým krokem, který znamená významnou změnu v jeho životě, poučit. Když se chce dát pokřtít, musí vědět, jaké výhody mu takový krok přinese pro život současný i věčný, ale musí být také srozuměn se závazky, které jsou s těmi výhodami spojeny . Tak je to fair. Proto trvá příprava dospělých zhruba asi tak jeden rok. Během té doby probíhají v časových intervalech, které si kandidát křtu s knězem dohodne, rozhovory, které mají žadatele poučit o tom, co ho čeká. Mezi tím takový čekatel křtu navštěvuje alespoň nedělní bohoslužby, naslouchá četbám a výkladům Bible a modlí se. Křest dospělých se obvykle uděluje veřejně o Velikonocích při noční bohoslužbě na Bílou sobotu, a je to pro křtěnce, pro křtícího kněze i pro celou církevní obec vždy krásný a mystický zážitek (viz velikonoční vigilie 2010 ZDE, nebo velikonoční vigilie 2009 ZDE).
Ke křtu dospělého je třeba, aby zájemce o křest kontaktoval místního kněze a dohodl se s ním na dalším postupu. Kněze v naší farnosti zastihnete nejjednodušeji po kterékoliv bohoslužbě v sakristii kostela, čili v prostoře, kde probíhá obvykle příprava kněze a jeho asistence k bohoslužbám. Kdy jsou v kterém kostele bohoslužby, po nichž kněze snadno zastihnete, najdete na vývěskách, které jsou vždy zvnějšku vedle vchodových dveří kostela. (Časy bohoslužeb ZDE)