Farnost Františkovy Lázně - Město

 

Římskokatolická farnost
Františkovy Lázně

 

Farnost Františkovy Lázně - Venkov

Římskokatolická farnost
Františkovy Lázně - venkov

 

 

Chci mít svatbu v kostele

Církevní sňatek mohou uzavřít pouze muž a žena, kteří jsou oba svobodní a alespoň jeden je katolický křesťan.´Předpokladem je osobní víra a rozhodnutí obou snoubenců uzavřít sňatek nerozlučný za účelem založení katolické rodiny. Manželé pak mají vést k výchově ve víře i své děti. Bůh ustanovil svátost manželství jako projev své lásky k člověku. Posvěcuje vztah muže a ženy do takové plnosti, „takže už nejsou dva, ale jedno tělo a jedna duše.“ Působením svátostné milosti dochází mezi oběma k nerozlučitelnému spojení. To je obrazem neodvolatelné věrnosti a lásky Boha k člověku. V svátosti manželství se dostává novomanželům tolik Boží pomoci, kolik jí budou potřebovat, aby spolu mohli zůstat věrně v radosti i bolesti po celý život a aby oba byli schopni společně nést povinnosti v manželství a rodině. Protože manželství je závažným rozhodnutím na celý život, je důležitá příprava snoubenců, která je povinná pro oba snoubence. Příprava trvá různě dlouho a probíhá v intervalech, které si snoubenci s knězem dohodnou podle potřeby a podle vlastních možností.
O církevní sňatek se žádá vždy v místě trvalého bydliště jednoho ze snoubenců. Františkolázeňský farář může ve Františkových Lázních a v Horních Lomanech oddávat snoubence s trvalým bydlištěm v těchto místech: (rozsah působnosti ZDE). Pakliže budete chtít církevní sňatek a pocházíte odjinud, počítejte s administrativními komplikacemi.
K jednání o uzavření církevního manželství je třeba s předstihem (4-6 měsíců před zamýšleným termínem sňatku) kontaktoval faráře a dohodnout se s ním na dalším postupu. Kněze v naší farnosti zastihnete nejjednodušeji po kterékoliv bohoslužbě v sakristii kostela, čili v prostoře, kde probíhá obvykle příprava kněze a jeho asistence k bohoslužbám. Kdy jsou v kterém kostele bohoslužby, po nichž kněze snadno zastihnete, najdete na vývěskách, které jsou vždy zvnějšku vedle vchodových dveří kostela. (Časy bohoslužeb ZDE)
K církevnímu sňatku je třeba, aby:
A) snoubenci byli svobodní (případné předchozí civilní rozvody civilních manželství, kdy alespoň jeden z manželů je katolík mohou být za určitých okolností akceptovány, protože katolík má povinnost uzavřít sňatek v kostele. Uzavřel-li však sňatek „na úřadě“, pak se jedná z hlediska církevního práva stejně o sňatek neplatný. Ale pozor, uzavřou-li sňatek „na úřadě“ dva nekatolíci, pak je církevním právem jejich sňatek považován za platný. – Zkrátka je to složitá věc plná různých variant, proto se vyplatí vždy kněze kontaktovat a poradit se, jak postupovat);
B) snoubenci byli katolíci buď oba, nebo alespoň jeden z nich;
C) snoubenci kontaktovali s předstihem 4-6ti měsíců místního kněze;
D) snoubenci vykonali přípravu;
E) snoubenci dodali knězi tyto dokumenty: a) rodný list, b) křestní list, c) občanský průkaz, d) Osvědčení o uzavření manželství (3 měsíce před plánovaným uzavřením sňatku Vám vydá matriční oddělení Městského úřadu ve Františkových Lázních).