Farnost Františkovy Lázně - Město

 

Římskokatolická farnost
Františkovy Lázně

 

Farnost Františkovy Lázně - Venkov

Římskokatolická farnost
Františkovy Lázně - venkov

 

 

Staré fotografie

(stiskem klávesy F11 zvětšíte okno prohlížeče)
(kliknutím na obrázek ho zvětšíte, klávesou ESC zavřete)
 
Historický pohled do interiéru

V roce 1971 došlo k drastickému zásahu do interiéru kostela. Odstraněny mřížky, kazatelna a postranní oltáře. Od retabula hlavního oltáře byla odtržena menza a ta zkrácena a předsunuta jako samostatný oltář. Na místě původního hlavního oltáře zbylo jenom zjednodušené retabulum a přidány židle. Tabernákl byl z retabula vyňat a samostatně zavěšen do kouta lodi na zeď v místech, kde byl dříve oltář sv. Jana Nep. Oproti tomu v místě, kde byl dříve oltář P. Marie, byla na zeď pověšena konzola a na ni postavena neorokoková socha Assumpty. V presbytáři byly, snad pro svou zašlost, zabíleny fresky sv. Heleny a císaře Konstantina. Spolu s těmito zásadními částmi vybavení chrámu byly odstraněny rovněž další drobné součásti vybavení jak velela soudobá minimalistická móda.
Po roce 2001 bylo přistoupeno k postupné rehabilitaci chrámových prostor. Podařilo se obnovit postranní oltáříky i když nikoliv v původní podobě. (Staré postranní oltáře byly velmi rozměrné a když byly v r. 1971 demontovány, bylo pak změněno i umístění lavic.) Následně se podařilo kostel nově vymalovat a obnovit fresky sv. Heleny a císaře Konstantina. Také byl kostel ozdoben novým křišťálovým lustrem, který chyběl patrně už od války. Další kroky v obnově chrámu budou snad ještě podniknuty…
Pro srovnání je k některým historickým fotografiím přidána fotografie dokumentující současný stav. I když historické fotografie jsou černobílé a působí proto zasmušile a nové fotografie září barvami a jsou tedy „veselejší“, při podrobnějším zkoumání najdete mnoho rozdílů, které znamenají citelné ochuzení ve výzdobě chrámu oproti letům před r. 1971.

 
 
 

Presbytář s kazatelnou,
stav do r. 1971

 

Presbytář bez kazatelny,
stav v r. 2008

 
 


Hl. oltář,
stav do r. 1971

 


Hl. oltář,
stav v r. 2008

 
 


Oltář P. Marie,
stav do r. 1971

 


Oltářík P. Marie
stav v r. 2008

 
 


Detail původního oltáře P. Marie

 


Detail oltáříku P. Marie,
stav v r. 2003

 
 


Oltář sv. Jana Nepomuckého

 


Svatostánek,
stav v r. 2005

 
 


19. století


Mše svatá


První
sv. přijímání

 


První sv. přijímání

 


Kardinál Tomášek

 


Bozi Tělo

 


Mše ve
Sv. Jakubovi