Farnost Františkovy Lázně - Město

 

Římskokatolická farnost
Františkovy Lázně

 

Farnost Františkovy Lázně - Venkov

Římskokatolická farnost
Františkovy Lázně - venkov

 

 

SPONZORSKÁ LISTINA K AKCI OBNOVY KOSTELA POVÝŠENÍ SV. Kříže (r. 2004 a 2005)
 
PŘÍJMY VYDÁNÍ AKCE STAV K POLOŽCE    STAV K CELKU
 Lázně Františkovy  Lázně, a.s.   dar na opravu střechy +116.000,00 +116.000,00 
 Město Františkovy  Lázně   příspěvek k programu Regenerace 2004 +218.175,00 +334.175,00 
 Karlovarský kraj   příspěvek k programu Regenerace 2004 +763.614,00 +1.097.789,00 
  Klempostav oprava střechy kostela -157.181,00 +940.608,00 
  Pegisan malířské práce v interiéru a restaurování stropu lodi -929.274,00 +11.334,00 
  Doucha & Dobrý malířské práce na kůru a v předsíni -4.450,00 +6.884,00 
 Město Františkovy  Lázně   příspěvek na restaurování stropních maleb v presbytáři +110.000,00 +116.884,00 
  Z-studio, Piverková restaurování stropních maleb v presbytáři -110.000,00 +6.884,00 
 Joachim Zylka   dar k opravě věžních hodin, zvonů a osvětlení interiéru +92.250,00 +99.134,00 
  Silovský oprava věžních hodin a odbíjení zvonů -84.220,00 +14.914,00 
  Doucha & Dobrý lakýrnické práce -16.574,00 -1.660,00 
  Dlabola digitální ukazatel kostelních písní -6.219,00 -7.879,00 
 Marek Kašša   osobní dar +1.000,00 -6.879,00 
 Josef Altmann   osobní dar +5.000,00 -1.879,00 
 Jaroslav Kohák   osobní dar +2.000,00 +1.879,00 
  nákup elektroinstalační materiál k osvětlení interiéru -6.504,50 -4.625,50 
 Františkolázeňská  investorská spol.   dar na lustr +2.000,00 -2.625,50 
 Vynáhlovský   dar na osvětlení interiéru +10.000,00 +7.374,50 
 Renesance   dar na lustr +5.000,00 +12.374,50 
  nákup osvětlovací tělesa a elektroinstalační materiál k osv. interiéru -8.619,00 +3.755,50 
 Lázně Františkovy  Lázně, a.s.   dar na osvětlení interiéru kostela +40.000,00 +43.755,50 
  nákup křišťálový lustr 35 ramen -62.157,00 -18.401,50 
 Optika, Smeková   dar na opravy v kostele +3.000,00 -15.401,50 
 MVS Frant. Lázně,  sro., hotel Kamenný  dům   dar na opravy v kostele +3.000,00 -12.401,50 
 Lékárna Anthemis   dar na opravy v kostele +1.000,00 -11.401,50 
  Lebedová restaurování fresek sv. Heleny a císaře Konstantina -69.000,00 -80.401,50 
  nákup prodloužený řetěz k lustru -2.142,00 -82.543,50 
  nákup zátěžový koberec na kůr -2.385,00 -84.928,50 
 Fidelio, o.s.   dary kostelu +49.000,00 -35.928,50 
  Kubiš zámečnické práce, oprava kandelábrů a zhotovení krytů topení -14.997,00 -50.925,50 
  Západočeská plynárenská otop v kostele po dobu oprav (odhad) -80.000,00 -130.925,50 
 Římskokatolická  farnost Františkovy  Lázně   pravidelné kostelní sbírky, příspěvky a dary věřících, úspory k účelu oprav a otopu kostela +130.925,50 0,00 
CELKEM K OBNOVĚ VYNALOŽENO KČ 1.553.722,50