Farnost Františkovy Lázně - Město

 

Římskokatolická farnost
Františkovy Lázně

 

Farnost Františkovy Lázně - Venkov

Římskokatolická farnost
Františkovy Lázně - venkov

 

 

Instalace lustru


Lustr o 35 ramenech z českého křišťálu má hmotnost cca 85kg, výšku 180 cm a šířku 120cm. Výrobcem je firma Elite Bohemia.
Laskavostí obchodníka se sklem Issama Makkieha a jeho velkoobchodu Paradise z Karlových Varů mohl být lustr zakoupen s 25%ní slevou tedy místo za 82.900,-Kč za 62.175,-Kč. Ke koupi lustru napomohly sponzorské dary především od těchto mecenášů:
 
Lázně Františkovy Lázně a.s. 40.000,-Kč
Erika, Vynáhlovský 10.000,-Kč
Renesance, o.s. 5.000,-Kč
Františkolázeňská investorská spol. 2.000,-Kč
a další.  

Instalace lustru proběhla 15. března a trvala celý den. Sestavování složité konstrukce lustru se ujal pan Jiří Vrba, jeho sestra Iveta Matfiaková a pan Václav Bartoš, který rovněž zapojil elektroinstalaci.
V budoucnu, snad už v krátké době, bude ještě doinstalováno zařízení k plynulému nastavení výkonu lustru, jež vyprojektoval a realizoval pan František Janeček.
 
 
zavěšení na řetěz Iveta a Jiří Jiří a p. Bartoš sestavování
sestavování
instalace žárovek poslední úpravy sestavený lustr
P. Jan Janeček opatrné zvedání
zvedání zvedání
finále na půdě kostela