Farnost Františkovy Lázně - Město

 

Římskokatolická farnost
Františkovy Lázně

 

Farnost Františkovy Lázně - Venkov

Římskokatolická farnost
Františkovy Lázně - venkov

 

 

Boží Tělo 2007

(stiskem klávesy F11 zvětšíte okno prohlížeče)
(kliknutím na obrázek ho zvětšíte, klávesou ESC zavřete)
 
 

Ve Františkových Lázních proběhla 10. června 2007 tradiční Slavnost Božího Těla: Jako obvykle vyšel v monstranci vystavený svátostný Kristus z chrámu Povýšení sv. Kříže následován průvodem věřících na cestu naším městem. Od té doby, co on sám při Poslední večeři pověřil přítomné apoštoly, aby proměňovali chléb v jeho tělo, se pro nás Pán Ježíš Kristus stává pokrmem, kterým se sytí naše duše. Abychom dali najevo svou radost z toho, že je nám v této svátosti Bůh tak blízko, procházíme s ním a žehnáme. Během několika zastavení průvodu je svátostný Kristus oslavován a vzýván, aby Bůh dopřál naší zemi, městu i jednotlivým zde žijícím rodinám svou přízeň.