Farnost Františkovy Lázně - Město

 

Římskokatolická farnost
Františkovy Lázně

 

Farnost Františkovy Lázně - Venkov

Římskokatolická farnost
Františkovy Lázně - venkov

 

 

Boží Tělo 2008

(stiskem klávesy F11 zvětšíte okno prohlížeče)
(kliknutím na obrázek ho zvětšíte, klávesou ESC zavřete)
 
 

Kázání : V dnešním evangeliu zazněla slova Pána Ježíše: „Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, má život věčný.“ Co se ale všechno muselo stát, aby tato slova vstoupila v platnost? – Pán Ježíš musel vykonat oběť, musel sám sebe podat v oběť a jistě mu to nebylo ani příjemné ani pohodlné, ale na kříži se stal obětí za nás za všechny. Touto obětí začala teprve platit Kristova slova o životodárném pokrmu a nápoji jeho Těla a Krve.

Dále také říká: „Já jsme mezi vámi jako ten, který slouží.“ - Boží Syn se stal služebníkem naší záchrany. Slouží jako oběť v náš prospěch.   Tato jeho oběť se zpřítomňuje při každé mši svaté v Eucharistii. I teď bude dál nám lidem Bohočlověk sloužit, bude nám sloužit jako pokrm k udržení nadpřirozeného a věčného života v naší duši. Pán Ježíš, i když je králem všehomíra, stává se pro nás služebníkem. Lidé, kteří tyto jeho skutky lásky a solidarity vnímají, nezůstávají pasivními pozorovateli. Každý, kdo poznává, jak mnoho pro nás PJ dělá, snaží se také sám co nejvíce dělat pro Něho a pro lidi. Na lásku se odpovídá láskou, na oběť se odpovídá obětavostí.

Jsem rád, že mnozí z farníků, jako v minulých letech, umělo dát podílem na přípravách této slavnosti i slavnosti svěcení pramenů svoji velkorysou odpověď na velkorysost Boží. - Odpověď aktivní, účinné lásky obětavosti a solidarity. Nemohu stát se založenýma rukama, když vidím, jak Kristus pracuje pro mou spásu. Nenechá mě lhostejným jeho oběť.

Každý pak na tento Kristův příklad zhmotněný v Eucharistii odpovídá způsobem sobě vlastním:   zpívá, hraje, ministruje, zdobí kostel květinami, uklízí kostel, nese baldachýn, sype kytičky, drží deštník, odemyká a zamyká kostel, chystá břízky a různou výzdobu... To všechno a ještě i mnoho dalších věcí, se u nás naštěstí děje. Je to znamením pro okolní svět i pro nás mezi námi – Kristus se obětoval, v Eucharistii se stal služebníkem naší spásy, i my mu chceme v jeho Církvi sloužit a oplácet tuhle jeho lásku. Jeho obětavost nás podněcuje k činnosti, ať i činnost nás samotných podnítí k obětavosti další lidi. Amen.